page-header

Osiągnięcia

 • Wyróżnienie PLSP w Częstochowie za Pracę Dyplomową ( Kareta srebrna wzorowana na Karecie w Jajku Carla Faberge )
 • Wyróżnienie za w/w pracę z Fundacji Jacka Malczewskiego w Częstochowie
 • Wyróżnienie za w/w pracę od prof. Andrzeja Szadkowskiego z ASP z Łodzi.
 • Uczestnik II Warsztatów Złotniczych „ Krzemień Pasiasty Kamień Optymizmu” w Sandomierzu, zakończonych wystawą na zamku Sandomierskim.
 • Prace w zbiorach Muzeum w Sandomierzu.
 • 2002 – Uczestnik konkursu „Amberif Design Award” Międzynarodowych Targów Gdańskich Amberif`2002
 • 2011 – Dwa wyróżnienia w Konkursie „ Krzemień pasiasty – kamień optymizmu” towarzyszącemu I Festiwalowi Krzemienia Pasiastego, od Burmistrza miasta Sandomierza oraz Sandomierskiego Centrum Kultury za pracę „Narodziny”
 • 2011 – Uczestnik VII Warsztatów Złotniczych „krzemień pasiasty-kamień optymizmu” w Sandomierzu jako opiekun grupy uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie.
 •  Od 2011 roku członek Cechu Rzemiosł Artystycznych.
 • 06.03.2012 roku złożył i zdał egzamin mistrzowski i może używać tytułu MISTRZA W ZAWODZIE ZŁOTNIK-JUBILER
 •  Od 2012 roku członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
 •  Od 2013 roku Członek Rady Programowej Stowarzyszenia twórców Form Złotniczych
 • 2013 – Uczestnik VIII Warsztatów Złotniczych „krzemień pasiasty-kamień optymizmu” w Sandomierzu jako opiekun grupy uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie.
 • 2013 – III Nagroda „Otwartego Krzemienia” w II Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Autorskiej „Krzemień Pasiaty-Kamień Optymizmu”
 • 2013 – otwarcie przewodu doktorskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 • 2013 – Udział w wystawie „Sztuka Miedzi” w Galerii Sztuki w Legnicy.
 • 2013 – uczestnik stażu w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci w szkole CENCAL w Caldas da Rainha Portugalia.
 • W latach 2013-2015 członek Rady Programowej Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
 • 2014 – III miejsce w Ogólnopolskim konkursie biżuterii autorskiej „krzemień pasiasty kamień optymizmu”
 • 2016 – uczestnik stażu w ramach europejskiego programu Erasmus+ w szkole Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule w Pforzheim Niemcy.
 • 2016 – nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela – nauczyciel mianowany.
 • 2019 – Nagroda Dyrektora Szkoły PLSP w Częstochowie.
 • 2020 – Nagroda Dyrektora Szkoły PLSP w Częstochowie.
 • 2021 – Nagroda Dyrektora Szkoły PLSP w Częstochowie.
 • od 2021 – nauczyciel dyplomowany Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
 • 2022 – Nagroda Indywidualna II Stopnia – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 • 2023 – Nagroda Dyrektora Szkoły PLSP w Częstochowie.
 • od 2023 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych
 • Ma na swoim konie kilkanaście wystaw krajowych i zagranicznych.