Loading

Radosław Wójcik

Magister Sztuki, Mistrz w zawodzie złotnik-jubiler. Urodzony w 1979 roku w Częstochowie.

Absolwent:

  • Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie – specjalność : formy użytkowe: jubilerstwo
  •  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego, Studia wyższe ukończone dyplomem magistra sztuki o specjalności medalierstwo
  • Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru ukończone tytułem licencjata sztuki o specjalności stylistyka mody – projektowanie biżuterii.

Pracował jako złotnik w kilku firmach złotniczych.

Obecnie prowadzi własną pracownię złotniczą „W&W DESIGN” Radosław Wójcik oraz pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie na stanowisku nauczyciela projektowania biżuterii oraz podstaw projektowania.

Członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, Cechu Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie oraz Grupy Twórczej G7.

Uczestnik i laureat wielu wystaw i konkursów krajowych i zagranicznych, prace w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Galerii Otwartej w Sandomierzu.

Tworzy unikatową biżuterię z metali szlachetnych na zamówienie oraz wykonuje nietypowe usługi złotnicze.

Prowadzi kursy i szkolenia podstawowych i zaawansowanych technik złotniczych – firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkolących pod nr: 2.24/00368/2017